ม.ศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน SPU Chinese New Year Celebration 2018

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน  SPU Chinese New Year Celebration 2018: Year of the Golden Dog เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งร่วมเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมของนักศึกษาSPU การแสดงบนเวที และประกวดแข่งขัน ร้องเต้นประกอบเพลงจีน สุนทรพจน์จีน อ่านร้อยแก้ว คัดลายมือ และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

UploadImage

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน SPU Chinese New Year Celebration 2018: Year of the Golden Dog โดยมี  อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ SPU กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้น้องๆนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งได้ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีน ซึ่งภายในงานมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมต่างๆส่งตัวแทน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมจีน อาทิ ร้องเต้นประกอบเพลงจีน สุนทรพจน์จีน อ่านร้อยแก้ว คัดลายมือ และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ  ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน C  อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า  祝福  幸福如意
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583  
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะศิลปศาสตร์ม.ศรีปทุม