ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

UploadImage
 

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -15.00 น.
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์    
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.