เชิญชวนร่วมทำบุญและใส่บาตร "วันมาฆบูชา"

UploadImage
 

นพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. ​ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เชิญชวนร่วมทำบุญและใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"  ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
(อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ  Exhibition Hall อาคาร 11
08.30 น. ร่วมสวดมนต์ และรับฟังสัมโมทนียกถา ความสำคัญของวันมาฆบูชา
09.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป ออกรับอาหารบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 11

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2628