ถอดรหัสความสำเร็จ DR. FINTECH

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนฟัง Tech Talk Season 2 #6

ถอดรหัสความสำเร็จ DR. FINTECH ผู้ร่วมก่อตั้ง 4 ฟินเทคชั้นนำ
iTAX, Noon, Wealth Inc., และ ล่าสุด JIB Digital Consult
เปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับคนไทยทุกคน
โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (เรือบิน) CEO JIB Digital Consult


14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ Exhibition ชั้น 1 Zone A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/70e3jwptf2ckyNeG3