บริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

UploadImage
 

6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.