ยุคการตลาดไร้ขอบเขต กับ Digital Marketing เรียนรู้กับการทำตลาด ออนไลน์ยุคใหม่

UploadImage
 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟัง Tech Talk Season 2 #5
หัวข้อ “ยุคการตลาดไร้ขอบเขต กับ Digital Marketing เรียนรู้กับการทำตลาด ออนไลน์ยุคใหม่”
โดย คุณมิ่งขวัญ พุคยาภรณ์
ณ Auditorium 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/forms/qJCg8YBH3E36N4rt1