ชวนนักศึกษาอบรมและแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมและแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์
ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัคร 60 ท่าน เท่านั้น
สมัครวันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2561
คลิกสมัคร http://bit.ly/richyfor2017  

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2561
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.    กิจกรรมสันทนาการ
10.00 - 12.00 น.    การเสวนานักลงทุนรุ่นเยาว์    อาคาร  11  ชั้น 3 ห้องเธียเตอร์
                            วิทยากรร่วมเสวนา   ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน
                            กรรมการบริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
13.30 - 16.30 น.    อบรมการเทรดหุ้นออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                            วิทยากร   คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
                            ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
                            จำนวน 60  คน        อาคาร  11  ชั้น 8    ห้อง 11-806

กิจกรรมที่ 2 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  – วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2561    
                  ผู้เข้าร่วมโครงการเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง
                  พร้อมทั้งส่งผลการเทรดหุ้นทางอีเมล์ภายใน
                  วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ภายในเวลา  20.30 น.

กิจกรรมที่ 3  วันพุธที่ 21  กุมภาพันธ์  2561      อาคาร  11   ชั้น 3 ห้องเธียเตอร์
09.00 - 10.00 น.    ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น.    เสวนากับนักเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน
                            วิทยากรร่วมเสวนา   คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
                            ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
13.00 - 16.00 น     ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีเงินสูงสุดในพอร์ต  3 อันดับแรก 
                             พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน


สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2327, 2365