ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

UploadImage
 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ที่ทำการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 40 ปีศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
08.30 น.  พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
10.00 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
              ณ ชั้น 11 อาคาร 40 ปีศรีปทุม
10.45 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
12.00 น.       รับประทานอาหารร่วมกัน