SPU ร่วมส่งต่อเสื้อ SPU หรือเสื้อผ้าอื่นๆ ให้กับผู้ยากไร้

UploadImage
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เพื่อร่วมส่งต่อเสื้อ SPU หรือเสื้อผ้าอื่นๆ ให้กับผู้ยากไร้  ในงาน 48th Anniversary SPU PROUD ณ บูธ ตลาดนัดศรีปทุม หน้าอาคาร 11 โดยมี อาจารย์อรชลัท โหมดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ต่อไป   เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
ที่ผ่านมา
และสำหรับท่านที่ต้องการจะปันน้ำใจ ร่วมกันส่งต่อเสื้อ SPU หรือเสื้อผ้าอื่นๆสภาพดีให้กับผู้ยากไร้ แล้วพลาดนำมาส่งในวันงาน 48th Anniversary SPU PROUD  ท่านยังสามารถร่วมบริจาคได้ โดย ท่านสามารถแพ็คใส่ถุงเขียนชื่อ และนำมาส่งได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 2  อาคาร 11  จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU  #SPUร่วมส่งต่อเสื้อSPU หรือเสื้อผ้าอื่นๆให้กับผู้ยากไร้

UploadImage