นักศึกษาวิศวะ ม.ศรีปทุม รับพระราชทานเหรียญเรียนดี จากพระเจ้าอยู่หัว

UploadImage
 

UploadImage

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นายนาวิน มั่นหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีผลการเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.74 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

UploadImage

นายนาวิน มั่นหมาย (ที่2จากซ้าย) เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระราชดำรัส แสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด โดยทรงพอพระทัยที่เยาวชนปัจจุบันสนใจใฝ่หาความรู้ ทำให้เก่งในวิชาการโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น และทรงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านนี้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ต้องมีการเข้าค่าย เพื่อร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ให้ได้รู้จักกัน เพราะจบการศึกษาไปแล้วจะได้มีช่องทางในการติดต่อประสานงานกันในอนาคต

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ  เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า  ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอแสดงความยินดีกับนายนาวิน มั่นหมาย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเหล่าคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  และชาว SPU  ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตเก่งๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยเมื่อปีที่แล้ว นายวรปรัชญ์ สมุทรนาวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 ก็ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  กรุงเทพฯ มาแล้วเช่นกัน นับเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่มีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเหรียญเรียนดี ดังกล่าว ตอกย้ำการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เป็นอย่างดี 

UploadImage

โดยในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กำหนดให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับหนึ่งเหรียญทอง

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2147,2157,1315,1329,1202   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2147  
อีเมล์ : engineering@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU