บัญชี SPU Roadshow โรงเรียนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม

UploadImage
 

บัญชี SPU Roadshow

นางสาวสุวรรณา ลารุณ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนให้กับรุ่นน้อง ณ โรงเรียนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี