น้อมรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” สถาปนา 48 ปี ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้ง 12 มกราคม เป็น ”วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม”

UploadImage

(วันที่ 12 ม.ค. 2561)  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำพิธีกตเวทิตาคุณไหว้รูปปั้น ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี เพื่อน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อ SPU และวงการการศึกษาของชาติ สมดั่งปรัชญาที่ท่านได้ให้ไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

UploadImage

UploadImage


นอกจากนี้ในช่วงเช้า อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน ร่วมทำพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ พิธีบูชาพระพุทธมหาปัญญามุนี  อภิปูชนีย์ศรีปทุม  พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 2  อาคารอเนกประสงค์ ,พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  ณ บริเวณศาลพระภูมิ ฝั่งประตูทางออกมหาวิทยาลัย และ พิธีถวายสักการะพระวิษณุกรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสร้างกุศลผลบุญให้เกิดแก่บุคลากรชาวศรีปทุม ตลอดไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ทั้งนี้เมื่อย้อนหลังไปราว 100 ปีเศษ  ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมถือกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอหนองจอกจังหวัดพระนคร ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราวๆ 102 ปี ท่านเริ่มอาชีพด้วยการช่วยบิดามารดาพายเรือขายของตั้งแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง ท่านเริ่มกิจการด้วยการลงทุนซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้าน เอาไปแลกข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสี ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนในที่สุดได้ลงทุนซื้อกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2491 ขณะที่อายุได้เพียง 30 ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาการก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง ปี พ.ศ. 2510 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาปีในพ.ศ. 2513 ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. 2530     มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่  มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งท้องทุ่งบางเขนไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และในวันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage