ม.ศรีปทุม รับมอบชุดหนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน จาก Xi'an University, P.R.China

UploadImage
 

UploadImage

(เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61) ณ ห้องรับรอง ชั้น5 สำนักหอสมุด อาคาร40ปีศรีปทุม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีรับมอบชุดหนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน จาก Ms.Zhang Fan อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Xi'an University, P.R.China   ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญาจากประเทศจีน เป็นผู้แทนมอบชุดหนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช  รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมรับมอบชุดหนังสือดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ อาจารย์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 20 มกราคม 2561 นี้อีกด้วย

UploadImage

Sripatum International College, Sripatum University
TEL.. : (+66) 2579 1111 Ext. 1301, 1018, 1304(中文) Mobile: (+66) 64 073 1132, (+66) 81 179 7888 (中文)    FAX. : (+66) 2558 6868   website : https://www.spu.ac.th/fac/intl/
E-Mail : intl@spu.ac.th, QQ(微信): 66358027 幸老师 For Airline Business and International Hospitality--SHML, Facebook : https://www.facebook.com/SPU.Inter
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU
 
UploadImage

UploadImage