เปิดโลกการขนส่ง กับ แนวคิด e-Logistics ธุรกิจSMEs ใน Logistics Talk ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

( 6 พ.ย.60 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษ Logistics Talk@SPU  “การจัดการการกระจายสินค้า” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง คุณเมฆ นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ บ.Mycloud Fullfilment เจ้าของรางวัล Startup Thailand ที่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ตรงแนวคิด e-Logistics ให้บริการโลจิสติกส์กับธุรกิจ SME แบบครบวงจร ในงานด้านการจัดการคำสั่งซื้อและเติมเต็มสินค้า  “Fulfillment” หรือเชื่อมโยงระบบการจัดการสินค้า ตั้งแต่การนำเข้าคลังสินค้า การแพ็คสินค้า และการจัดส่ง ทำให้การให้บริการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมองเห็นภาพมากขึ้น เข้าใจในระบบการจัดการต่างๆในสายงานด้านโลจิสติกส์ เช่น คำสั่งซื้อ การเติมเต็มสินค้า การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า รวมไปถึงการจัดส่งสินค้า ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งสิ้นพร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ โดยใช้รหัสบาร์โค้ด ในการจัดเก็บสินค้า หรือ การจัดส่งสินค้า โดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน