ล่องเรือสำราญสุดหรู! สัมผัสประสบการณ์สู่โลกอุตสาหกรรมบริการ @การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU

UploadImage
 

UploadImage

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จัดทริปล่องเรือสำราญสุดหรู บินลัดฟ้าสู่สิงคโปร์ มาเลเซีย ก่อนลงเรือสำราญ Mariner of the Seas  เพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้การปฎิบัติงานกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการธุรกิจเรือสำราญ ตอบโจทย์การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมบริการ Thailand 4.0

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เปิดโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญ” โดย อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เดินทางบินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในการเข้าชม และศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงานบนเรือสำราญสุดหรู Mariner of the Seas  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจเรือสำราญอย่างแท้จริงด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยในระหว่างการเดินทางได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานบนเรือสำราญไปด้วย ซึ่งนอกจากนี้นักศึกษายังได้รับเกียรติจาก Sous Chef , Mr. Meta ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านอาหารมากกว่า 17 ปี มาให้ความรู้ คำแนะนำพร้อมพาชมและอธิบายวิธีการทำงานใน Galley และนักศึกษายังได้มีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกการให้บริการจาก Mr. Wises, Head waiter พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตบนเรือสำราญจาก Front Office Manager, Assistant Executive Housekeeper และ Dining Manager ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ความรู้และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานในอุตสาหกรรมบริการบนเรือสำราญ เพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมใรายวิชา การจัดการธุรกิจเรือสำราญ TMT 236 และรายวิชา สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ CLB 422  ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อเร็วๆนี้ ท้ายที่สุดนี้ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คงต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่านดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ อดีตรองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการSPU เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติและความเมตตานำนักศึกษาSPU เดินทางเพื่อเปิดโลกทัศน์และสัมผัสประสบการณ์สู่โลกอุตสาหกรรมบริการธุรกิจเรือสำราญในทริปนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ#SPU #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #การจัดการธุรกิจเรือสำราญม.ศรีปทุม

UploadImage