“อย่าคิดขยายธุรกิจ ถ้ายังไม่รู้เรื่อง LEAN” กับ Logistic Talk คุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ

UploadImage
 

(30 พ.ย.60 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการบรรยายพิเศษ กับคุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ ในหัวข้อ LEAN Logistics “อย่าคิดขยายธุรกิจ ถ้ายังไม่รู้เรื่อง LEAN” โดยต้องการให้นักศึกษาเข้าใจในความหมายของคำว่า LEAN และกระบวนการทางด้านการจัดการและควบคุมคลังสินค้าคงคลัง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ นักศึกษาสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้พื้นฐานและกลยุทธ์ ของการจัดการและควบคุมคลังสินค้าคงคลัง และ LEAN Logistics เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งเทคนิคการบรรยายเรื่อง "LEAN" ด้วยเกมส์จรวด โดยให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบการขนส่ง และ การวางแผนในกลยุทธ์ มากขึ้น