เจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

UploadImage
 

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ฟังการบรรยาย THE BUSINESS PROFESSIONAL
"เจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"


โดย คุณเกศินี สวงโท
Non-IT Sourcing Manager CIMB Thai Bank
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับบริษัทข้ามชาติ

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.40 น.
ณ ห้อง 9-903 ชั้น 9 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2360