เรียนรู้กับตัวจริงโลจิสติกส์ ศรีปทุม เจาะลึก “ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบทางธุรกิจ”

UploadImage
 

(10 พ.ย.60: ห้อง ออดิเทอร์เรี่ยม2 อาคาร 40 ปีศรีปทุม) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษ “การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ/คู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรง” โดยคุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยPSCMT)  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญใน กระบวนการทางด้านจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบหรือผู้ค้าทางธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การคัดเลือกซัพพลายเออร์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีขึ้น  ทั้งเรื่องการพัฒนา การใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด