“ศรีปทุม” จับมือ Travel Click ให้ นศ. ฝึกงานกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage
 

(8 พ.ย. 2560 : อาคาร 40 ปีศรีปทุม ชั้น 10 ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้งานจริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะจากประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม โดยอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้ลงนามแทนในครั้งนี้  สำหรับบริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม และลูกค้าที่ใช้บริการ รวมทั้ง สายการบินหลักๆ ทั้งภายในและต่างประเทศด้วย