ฟังTech Talk #7 “นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech StartUp เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร”

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังการบรรยาย Tech Talk #7
“นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech StartUp
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร”

โดย คุณอานนท์  บุณยประเวศ
CEO & Co founder บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00-16.40 น.

ณ Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/7rKKSsJbBJ9MQjmC2