ม.ศรีปทุม เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกระดับ
(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560
 
ทาง http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

ระดับปริญญาตรี
พิธีฝึกซ้อม   4 มีนาคม 2561 
พิธีรับจริง    10-11 มีนาคม 2561 
 
ระดับปริญญาโท-เอก
พิธีฝึกซ้อม  3 มีนาคม 2561 
พิธีรับจริง   *อยู่ระหว่างรอหนังสือการตอบรับกำหนดวันพิธีรับจริงอย่างเป็นทางการ
 
สถานที่ : ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  
หมายเหตุ :
1. กำหนดการวันเวลาฝึกซ้อม-รับจริง รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง
ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111  
สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1362 และ 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1118, 1124-6

เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ