ชวนน้องๆ ม.ปลายทั่วประเทศโชว์ทักษะภาษาและความคิดสร้างสรรค์ SPU International Challenge 2017

UploadImage
 

Sripatum International College [SIC]
ชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
โชว์ทักษะภาษาและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
SPU International Challenge 2017
ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00 - 17.00 น.
ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ึถึง 15 พฤศจิกายน 2560
สมัครด่วน คลิก http://www.spu.ac.th/intlchallenge2017

สอบถาม โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1581, 1583