เตรียมความพร้อม"ภาษาจีนเบื้องต้น" แบบสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง กับหลักสูตรระยะสั้น ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

UploadImage
 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เตรียมความพร้อมภาษาจีน  แบบสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
หลักสูตรระยะสั้น "ภาษาจีนเบื้องต้น"

เรียนทุกวันพฤหัสบดี  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่าง 21 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560

เวลา 15.00 - 17.00 น.
ห้อง 12A04 อาคาร 11 ชั้น 12A

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1583