ม.ฟุกุอิ จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมพร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย

UploadImage
 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง University  of  Fukui, Japan – ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญต่างๆ ในกรุงเทพ และส่งเสริมด้านกิจกรรมให้กับนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้นักศึกษาจากญี่ปุ่นได้รับรู้ ฝึกภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยได้ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช - รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 40 ปีศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560