นักศึกษาไทย - จีน สร้างสายสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

UploadImage
 

วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาศรีปทุม กับนักศึกษาจาก Tongren Pre-School Educational College, P.R. China จำนวน 40 คน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ฝึกภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และฝึกพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ ในโครงการ Study Abroad Program in Thailand @SIC ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้อมได้ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ ณ อาคาร40ปีศรีปทุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560