Freshy60 บัญชี ม.ศรีปทุม แบ่งปันรอยยิ้ม ทำดีเพื่อสังคม

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจิตอาสาทำดีด้วยการให้และการแบ่งปันในการทำกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ สร้างความสุข เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งทำแล้วมันดีต่อใจมากๆ ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชรา บางเขน กรุงเทพฯ  นำโดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา น้องใหม่ Freshy 60 จัดกิจกรรมโครงการ"มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ปันความรักให้ผู้สูงวัย" ด้วยการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีความเมตตา กรุณา กตัญญู กตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมแห่งการแบ่งปันอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชรา บางเขน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560