ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"

UploadImage
 

ศาลแรงงานกลาง 
และ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
"กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แนวทางป้องกัน-แก้ไขปัญหา และการดำเนินคดีแรงงานตามกฎหมายใหม่ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ ได้แก่

1. ศ.(พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ
2. อาจารย์สมพงษ์ เหมวิมล
3. อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
4. ผศ.ดร. โสภณ เจริญ
5. ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 (จำนวน 3 วัน) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท โดยไม่จำกัดคุณวุฒิของผู้เข้าอบรม และผู้ที่อ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม

วิธีรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 7 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. สมัครทางโทรสาร เบอร์ 0-2579-1111 ต่อ 2384, 1373 หรือส่งอีเมลมาที่ law.spu2560@gmail.com

โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ศูนย์กฎหมายศรีปทุม" เลขที่บัญชี 103-244-1923 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบ

กำหนดการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ตาม ไฟล์แนบ

โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ นายจ้าง ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ พนักงานอัยการ ทนายความ นิติกร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป ทั้งในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรลักษณะพิเศษอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
095-538-6297 (คุณสุวรรณา)
0-2579-1111 ต่อ 2383 (คุณกมลวรรณ)
0-2579-1111 ต่อ 2258 (คุณพรพิศ)
 
UploadImage