มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

UploadImage
 

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำแจกันดอกไม้ เข้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังทรงงานในมูลนิธิ และโครงการต่างๆ ณ พระตำหนัก วังเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐