คณะบริหาร ม.ศรีปทุม เปิดประชุมวิชาการ กับ บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด และมี ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แนะนำหลักสูตร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางทางการศึกษา