สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่๖”

UploadImage
 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่๖  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการอบรม "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๗" โดยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐