ดิจิทัลมีเดีย ปล่อย "หมัดหนัก" GRAPHIC THESIS EXHIBITION

UploadImage
 

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
อย่าพลาด! ชมผลงานไอเดียสร้างสรรค์
"หมัดหนัก" GRAPHIC THESIS EXHIBITION
ของนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.