ม.ศรีปทุม ขยายเวลารับบทความนำเสนอผลงาน 2016 SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM:EXPERIENCE OF LEARNING

UploadImage
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขยายเวลารับบทความนำเสนอผลงาน
2016 SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM:EXPERIENCE OF LEARNING
จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้บทความที่ผ่านการพิจารณา สามารถนับเป็นผลงานของคณะได้ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมส่งบทความ และดูรายละเอียดได้ที่
http://bit.ly/TLCSPUForum2016
 
สอบถาม ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182, 1198  E-mail: tlc@spu.ac.th