สนง.ตำรวจแห่งชาติ จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาภายในตำรวจ ประเภทฟุตซอล

UploadImage
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายในตำรวจ ประเภทฟุตซอล
ระหว่างวันที่ 23 และ 25  -28 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
*ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้