ม.ศรีปทุม รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท- เอก'60 ลงทะเบียนวันนี้ถึง 31 พ.ค.60 รับทุนสูงสุด 50,000 บาท

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท- เอก ภาค 1/2560
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560
รับทุนสูงสุด 50,000 บาท
*เงือนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4 หรือ 095 5948116
www.spu.ac.th

 Line : Gradspu  IG: Gradspu
Facebook www.facebook.com/spugraduateschool