เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง !ธุรกิจเสริมความงามในตลาดอาเซียน! #สาขาการค้าระหว่างประเทศ

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ #SPU
จัดบรรยาย เรื่อง "ธุรกิจเสริมความงามในตลาดอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ CEO วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก คลินิกเสริมความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชา"เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง" ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม .16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
#สาขาการค้าระหว่างประเทศ
#คณะบริหารธุรกิจ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วุฒิศักดิ์คลินิก