เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ

UploadImage
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ"
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2lGIK6H

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร 0 2579 1111 ต่อ 1182, 1198 หรือ e-mail: tlc@spu.ac.th