เรียนปีแรก…ปรับตัวยังไง By พี่ฟ้า สุนันทา

เรียนปีแรก...ปรับตัวยังไง By พี่ฟ้า สุนันทา

P R O F I L E

ฟ้า – สุนันทา สิงห์หล
#DEKบัญชี

IG : Fah_qx

เหตุผลที่... เรียนคณะนี้

เหตุมาจากฟ้าอยากทำธุรกิจส่วนตัว โดยต้องการอวางแผนและจัดการบัญชีด้วยตนเองด้วยค่ะ

เด็กปี 1 ปรับตัวหนักไหม

ปี 1 อาจจะมีเครียดบ้างเพราะน้องๆ อาจยังจะปรับตัวไม่ได้ พี่มองว่ามันคือวิถีการเรียนแบบใหม่ หากปรับตัวได้ก็จะสนุกไปกับมันมากกว่า

ความจริงที่ รุ่นพี่อยากแชร์

หลายๆ คนมองว่าเด็กบัญชีจะต้องเก่งคำนวณ จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่ง หากมีใจรัก พี่ฟ้าเชื่อว่าแรงผลักดันจากคณะบัญชี และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน สู้ไปด้วยกันน้า

สิ่งที่อยากบอกน้องๆ ที่สนใจเรียนบัญชี

เชื่อมั่นในทางที่เลือกเดิน มุ่งมั่น ตั้งใจแล้วไปให้ถึงจุดหมายด้วยกันนะ

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

รากฐานที่ดีกับความภูมิใจในการทำงาน

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ศิษย์เก่า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สวัสดีครับ กระผมนายณัฐวุฒิ

บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล”

บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล” โดยทีมวิทยากร กรมสรรพากร

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท”

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500