การปรับกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

October 25, 2016

เรียนแจ้งข้อมูลการเลื่อนสอบ……
ตามที่เคยได้มีประกาศเลื่อนสอบจาก 14-16 ต.ค.เป็น 29-30 ต.ค นั้น ด้วยพบว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งต้องสอบซ้อนกับรายวิชาเดิม อีกทั้ง ม.เกษตร รับปริญญา มศป.เป็นสนามสอบ GAT-PAT เกรงปัญหาจราจร. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกประกาศเดิมและออกประกาศใหม่ >>Click<<

No related posts.