กำหนดการ/รายวิชาที่เปิดให้สอบแก้ตัว ภาค 1/2557 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย/นานาชาติ Upd 03/12/2557

October 20, 2014

-ประกาศรายวิชาที่เปิดสอบแก้ตัวประจำภาค 1/2557 (Upd 20/10/2014)
-กำหนดการสมัครสอบแก้ตัว (Upd 03/12/2557)
-ประกาศเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบแก้ตัวคณะนิติศาสตร์ (Upd 18/12/2014)

No related posts.