SPU News

นวมินทราชินูทิศ หอวังนนท์ เจ๋ง! โชว์ทักษะภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU Spelling Bee Competition 2019

ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาให้ความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” กระตุ้นองค์กรตื่นตัวให้ความสำคัญการปกป้องข้อมูล

ม.ศรีปทุม คว้า 10 รางวัล สองปีซ้อน “บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท.” มากที่สุด ม.เอกชน

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

'ฟิน เอกวรัญญู' ศิษย์เก่านักเล่าเรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร THE STORY by SPU

แน็ทธิว หนุ่มนานาชาติลุคโอปป้า คว้ารางวัลเต้น cover จากเวทีใหญ่

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SPU NEWS