NEWS & ACTIVITIES

ม.ศรีปทุม จับมือ ศาลปกครอง MOU ปูทางสู่การเรียนรู้มิติใหม่กฎหมายศาลปกครอง

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! บัญชี ป.โท ม.ศรีปทุม เรียนรู้มาตรฐานการสอบบัญชี

TPQI & SPU ประชุมรับรองผลการจัดมาตรฐานอาชีพ “นักพัฒนาโปรแกรมเกม นักออกแบบเกม และนักออกแบบศิลปะเกม”

เปิดประสบการณ์ เฟรชชี่ ศิลปะการแสดง Yes SPU! "นางฟ้า เดอะมิวสิคัล" @M Theater

ม.ศรีปทุม จับมือ พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ MOU พัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน

LOGISTICS. SPU พัฒนาศักยภาพ คนโลจิสติกส์ฯด้วยมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล

CALENDAR

CAMPUS LIFE

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

คุยกับ “เจนนี่ – กัลย์ลดา” นางเอก MV ที่มียอดวิวใน YouTube กว่า 32,000,000 วิว

“อานิก เมืองแก้ว” คนหล่อขอทำดี ทุ่มเต็มที่กับงานจิตอาสา

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

SPU CHANNEL

spu channel

SPU ติส เนิร์ด เซอร์ เนี้ยบ

ดูทั้งหมด