SPU News

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2

นศ.วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ร่วมยินดี! 2 ผู้บริหารเก่ง SPU ผู้แทนประเทศไทย นำเสนอ Country Report ในงาน ASIHL 2019 ประเทศศรีลังกา

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

'ฟิน เอกวรัญญู' ศิษย์เก่านักเล่าเรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร THE STORY by SPU

แน็ทธิว หนุ่มนานาชาติลุคโอปป้า คว้ารางวัลเต้น cover จากเวทีใหญ่

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SPU NEWS