สายบัญชีห้ามพลาด! รวมข้อดีของการปฏิบัติงานในศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (S-PAC)

หลายๆ คนก็คงจะรู้จักศูนย์การบัญชีมืออาชีพ หรือที่เรียกว่า S-PAC แต่จะรู้กันไหม ว่าข้อดีของการปฏิบัติงานในศูนย์ฯ มีอะไรบ้าง?

 

 

ได้รู้จักกับโปรแกรมทางการบัญชี

ได้เรียนรู้โปรแกรมทางการบัญชีที่องค์กรนำมาใช้ในการทำงาน

 

 

ได้ประสบการณ์ ใช้งานได้จริง

สามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ศูนย์ S-PAC ไปปรับใช้ได้จริง

 

 

เพิ่มทักษะ เรียนรู้ระบบงาน

เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานภายในองค์กร

 

 

มีความรู้ด้านงานเอกสารบัญชี

มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น การจัดแยกเอกสาร เอกสารซื้อ เอกสารขาย เอกสารรับ เอกสารจ่าย และการเรียงเลขที่ของเอกสาร

 

 

สร้างนิสัยที่ดี รอบคอบมากขึ้น

สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลา ฝึกให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และทำให้มีความรอบคอบ แม่นยำ ระมัดระวังต่อการคีย์ข้อมูลและการพิจารณาเอกสารทางบัญชี

 

 

ได้พัฒนาบุคลิกภาพ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น

 

 

 

ต้องบอกเลยว่าเรียนบัญชีที่ SPU มีแต่กำไรไม่ขาดทุนแน่นอน! เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นนักบัญชีที่เก่งรอบด้าน
ติดตามข่าวสารต่างๆ จากคณะบัญชีได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/