‘ม.ศรีปทุม ขอนแก่น’ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 รับปริญญายุคใหม่ตามวิถี New Normal

UploadImage

                 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

ชมประมวลภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 | รับปริญญายุคใหม่ตามวิถี New Normal
คลิก https://www.youtube.com/watch?v=RWSgaDV40n4

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage