กองทุนกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

ขั้นตอนการกู้ยืมผ่านระบบ DSL

ข่าวและกิจกรรม

#สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► ให้ผู้กู้ยืมฯ รหัส 66 ทุกคน
► ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ภาค 1/2566
► ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android
>> https://bit.ly/2YNgNux
.
หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
——————————-
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม DSL : https://bit.ly/3NOBOgt
——————————-
วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ : https://bit.ly/3eY6Suc
——————————-
คู่มือการใช้งานระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน : https://is.gd/FLcQBA
——————————-
#หมายเหตุ
👉 กรณีไม่สามารถติดต่อ บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองให้เลือกสถานะ ” ไม่ทราบข้อมูล “
👉 ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมให้ถูกต้องก่อนแนบไฟล์เข้าระบบ DSL
👉 ผลการพิจารณาอนุมัติการยื่นคำขอกู้ ขึ้นอยู่กับทาง กยศ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
👉 ระบุ คณะ / สาขา / รหัสนักศึกษา ให้ถูกต้อง กรณีนักศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญา ให้เลือกชื่อแรกของสาขา เช่น เรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล ให้เลือกสาขาเป็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
👉 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น หากไม่สามารถยื่นคำขอกู้ได้จะต้องติดต่อสถานศึกษาเดิมให้รายงานสถานภาพก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอกู้ที่ใหม่ได้
👉 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย คณะ/สาขา จะต้องทำเรื่องย้ายให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอกู้ในระบบ DSL ได้ ( การทำเรื่องย้ายคณะ/สาขา คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณช่วงวันที่ 2 มิ.ย.66 )