FB_IMG_1479266739996

พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย...

พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัย…
1478501648712

พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย...

พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่าง มศป.กับสายก…
1477638761764

โครงการเปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น...

นำโดยดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยการท่อ…
1477630110031

ม.ศรีปทุม มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีดำให้แก่โรงพยาบาลศรี...

ม.ศรีปทุม มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีดำให้แก่โรงพยาบาลศรีน…
ประกาศ

ประกาศ เก็บตกการวัดตัวตัดสูท(เพิ่มเติม)

FB_IMG_1476339492173

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึ...

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา…
1475826989710

เปิดโฉมหน้ากับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ แ...

เปิดโฉมหน้ากับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ แล…
1475722161010

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธีลงนามความ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธีลงนามความร…
1475239256759

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยววิทยาเขตบางเขนและวิทยาเ...

เป็นครั้งแรกที่ น.ศ.สาขาการจัดการท่องเที่ยวบางเขนแล…
1

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ “ช...

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ “ช่…
5

ว.ท่องเที่ยวและการบริการนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงก...

กับกิจกรรมดีๆ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยวิทยาลั…
1

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ นำคณะผู้บริ...

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ…