หลักสูตร


วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

“เปิดสอน สุขภาพความงามและสปาเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจ ด้านสุภาพความงามและสปา”
• สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

“เปิดสอน Aviation Safety Management สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพ อาทิเช่น Safety Management ปฏิบัติงานใน Airport / Air Cargo และนักบิน”
• สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

“พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และมืออาชีพที่พร้อมปั้นคุณเป็น ตัวจริง ในอุตสาหกรรมการบริการ” เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สร้างโอกาสในการทำงานด้านโลจิสติกส์ใน AEC ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคมตัวแทนออกของสมาพันธ์ขนส่งสินค้าทางบกแห่งประเทศไทย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะดิจิทัลมีเดีย

“เปิดสอน 4 สาขาวิชาสร้างAnimator, Graphic designer, Interactivedesigner และGamedesignerทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
• สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
• สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
• สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“เปิดสอนมาแล้วกว่า 20 ปี สร้างสถาปนิกออกสู่แวดวงสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย มีผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ”เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน

คณะนิเทศศาสตร์

“คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงานอย่างมืออาชีพ ในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล” เปิดสอนใน 5 สาขาวิชา
• สาขาวิชาการโฆษณา
• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
• สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• สาขาวิชาศิลปะการแสดง
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า โยธา เครื่องกล ยานยนต์ อุตสาหการ และโลจิสติกส์ เป็นจริงได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี สร้างวิศวกรแล้วกว่า 12,000 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมสร้างคุณให้เป็นวิศวกรพันธุ์แท้ ด้วยคณาจารย์มากกว่า 60 ท่าน ซึ่งกว่าครึ่งจบปริญญาเอก และมีคุณวุฒิทางวิชาการ พร้อมประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือทันสมัยและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมกว่า 30 ห้อง”เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา*
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า*
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“อยากสร้าง App อยากเขียนโปรแกรม เจ๋งๆ ชอบทำเว็บ อย่างสร้างเกมส์ รักงานอิสระ อยากพัฒนาหุ่นยนต์ สนใจระบบสมองกลฝั่งตัว” เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์

เรียนกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ และสร้างคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

“ที่นี่ พร้อมเป็น Startup ของคุณในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือนักบริหารมืออาชีพ” เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา
• สาขาวิชาการจัดการ (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

คณะบัญชี

“ตัวเลข จะกลายเป็นเรื่องสนุก สำหรับคุณ จบไปมีงานทำ 100% ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”
• บัญชีบัณฑิต (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)

คณะนิติศาสตร์

“มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ มากกว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง เพราะเรียนรู้ของจริงจากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด
• นิติศาสตรบัณฑิต

Sripatum International College

SIC offers 7 Academic Programs.
• International Business Management
• Business Chinese
(Dual degree BLCU ปี 1,2,4 เรียนที่ มศป. ปี 3 เรียนที่ BLCU รับปริญญา 2 สถาบัน หรือเรียน 4 ปี ที่ ม.ศรีปทุมรับปริญญาม.ศรีปทุม)
• International Hospitality Management
• International Hospitality Management (SHML)
(ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
• Media and Marketing Communication
• Logistics and Supply Chain Management
• Airline Business

โครงการรับตรง


SPU LifeSPU Building 11

Central Library

Smart Classroom

Mini Theatre

Student Lounge

Auditorium

Mac Pro Lab

Fitness Center

ติดต่อ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(662)558 6888 ต่อ 2121-4
Fax : (662)561 1721

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662)558 6888 Ext. 2121-4 Fax : (662)561 1721