สาขาการจัดการท่องเที่ยว

 • สถาปนา ใจมั่น

  สถาปนา ใจมั่น

  ภาควิชา: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 50
  อาชีพปัจจุบัน: Assistant Managing Director
  บริษัท: Tanida Residence
  อีเมล์า: itcitroen@facebook.com
 • คงคา ลอยเจียม

  ภาควิชา: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 49
  อาชีพปัจจุบัน: ผู้ช่วยกุ๊กประจำราชอาณาจักรบาห์เรน
 • aa01

  พงษ์พิทักษ์ บัวอินทร์

  ภาควิชา: อังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 44
  อาชีพปัจจุบัน: พนักงานต้อนรับภาคพื้น
  บริษัท: Thai Airport Ground Services
 • makol01

  มงคล แซ่เอ็ง

  ภาควิชา: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 44
  อาชีพปัจจุบัน: ผู้ดำเนินรายการวิทยุ(DJ) FM 103 MHz.
  บริษัท: ผู้จัดการทั่วไป บ.Max Beat Travel.Co.Ltd
 • 01

  ภวพรรษ ดวงมาก

  ภาควิชา: ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 47
  อาชีพปัจจุบัน: Assistant Sales Manager
  บริษัท: Citin Pratunam Hotel
 • makarm01

  ศีภัส ศรีอักษร

  ภาควิชา: ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: Programme Trainee
  บริษัท: United Nations Environment Program (UNEP)
 • ameaw01

  กรกมล ศรีอักษร

  ภาควิชา: ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: Administrator Assistant
  บริษัท: Lamprell Asia Co., Ltd.
 • 01

  รัชฎาพร ญาณวารี

  ภาควิชา: ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
  บริษัท: Emirate Airlines
  อีเมล์า: ratchadaporn.yarnwaree@gmail.com