ผลงานและรางวัล

THESIS DIGITAL ARTS " AMICO "

งานน่ารักๆ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางด้านจิตใจและนิสัยของเด็ก ผลงาน Amico
โดยนายเฟื่องอรรถ เสือเพชร นักศึกษา ม.ศรีปทุม สาขาดิจิทัลอาร์ตส์