ผลงานนักศึกษา

นายณัฐพงษ์ โต๊ะพ่อ สาขาศิลปะการแสดง กับรางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น

เด็ก PA ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ โต๊ะพ่อ (วายุ)
นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประกาศเกียรติคุณ หลานย่าคนเก่ง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลใน สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่นจิตอาสาธารณะบุญ 
ซึ่งงานครั้งนี้ ดำเนินการจัดโดย ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา